Lojistik, Akaryakıt Taşımacılığı

Lojistik, Akaryakıt Taşımacılığı

Ballıpınar lojistik, akaryakıt  taşımacılığı alanında 6 adet ADR’ li tankerleri ile  2003 yılından
beri akaryakıt taşımacılığı alanında nakliye hizmeti vermektedir.

Akaryakıt filomuz alttan
ve üstten dolum özellikli, aşırı dolum ve taşma önleyici sistemli, alüminyum, yarı römork
tanker ve kamyon üstü  tankerlerden oluşmaktadır.

İlgili yönetmelikler gereği karayolları
K1-K2  taşıma lisanslarına, Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında
Yönetmelik kapsamında Tehlikeli madde faaliyet belgelerine sahiptir.

* Tecrübeli ve konusunda eğitimli uzman personeller
* ADR kapsamında TMDG (Tehlikeli madde güvenlik danışmanı)
* Yeni, modern araç filosu
* ADR (Tehlikeli maddelerin uluslararası karayolu nakliyesi hakkındaki Avrupa
Sözleşmesi) yönetmeliğine uygun araç ve donanım.
* Uydu takip sistemli araçlar.
* Taşınan akaryakıtta sigorta güvencesi.